برای ملاحظه رزومه و حوزه فعالیت کاری به سایت www.gilanvekalat.com مراجعه فرمایید . 01333263886    09114303053   09124369569